БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Анкета
 
 
Къде най-често търсите обяви за работа в чужбина?
 
 
За EURES
 

Какво е EURES?

 

От началото на своето функциониране през 1994 г. EURES действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (ОСЗ) в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. Целта на  сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ) и  предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците.  Регламент 2016/589 от 2016 г. предвижда реорганизиране и разширяване на мрежата с оглед на допълнителното й укрепване.  Новата структура обхваща Европейската комисия, Национални координационни бюра (в страните от ЕС/ЕИП), EURES членове (ОСЗ и други организации, които след акредитация, участват в обмена на работни места и автобиография, и предоставят всички посреднически услуги, предвидени в Регламента) и EURES партньори (различни организации, които също след акредитация предоставят част от EURES услугите или участват само в обмена на работни места или кандидатури за работа.

 

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:

 • търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
 • работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;
 • търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

 

Услугите на EURES за гражданите и работодателите се изразяват в предоставяне на:

 • информация от базите данни, публикувани в EURES портала (Европейски портал за професионална мобилност);
 • информация и консултации, предлагани от над 1000 съветници на EURES от всички страни, членки на EURES.

 

Базите данни на EURES портала предоставят:

 • информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES;
 • възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала;
 • достъп за търсене и преглеждане на автобиографии/профили на търсещи работа - за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП, като се спазва Oбщ ред и условия за използване от работодатели, които имат достъп до автобиографии/профили на търсещи работа, извлечени от базата данни на автобиографиите на портала EURES ;
 • информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП;
 • информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП;
 • информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС;
 • информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

 

Данни за EURES съветниците както от България, така и от останалите страни-членки на EURES ще намерите в "EURES съветници" на EURES портала.

 
 
  © 2022, Агенция по заетостта. Всички права запазени.